2023

Zmiany - 22.01.2023r.

Serwer

  • Dodano 40 nowych alkoholi/napojów. (realizacja sugestii #83)

  • W menu zarządzania claimami (/claimy) dodano przyciski do ustawiania miejsca spawnu na cuboidzie oraz nazwania claima.

  • W /menu na profilu dodano podgląd ilości posiadanych warnów.

  • Przy więzieniu na spawnie dodano hologram z Czarną Listą graczy posiadających największą ilość ostrzeżeń.

Strona

  • W poradniku dotyczącym alkoholi/napojów dodano tabelę ze wskazówkami dotyczącymi ich wytwarzania tj. składniki oraz konieczności destylacji/beczkowania. (realizacja sugestii #83)