Cuboidy

Każdy gracz może tworzyć cuboidy na mapie survival. W filmiku poniżej przedstawiono w jaki sposób się to wykonuje.

Maksymalny podstawowy limit bloków dla gracza to 2000 bloków, który może być zwiększony do max. 15000 poprzez:
- zakup rangi w Itemshopie,
- zakup powiększenia limitu w Itemshopie,
- dokupienie Bonusowych Claimbloków za Punkty

Na start każdy otrzymuje 400 bloków do wykorzystania, a za każdą godzinę gry otrzymuje kolejne 40 (kilka bloków co 10 minut).

Cuboidami można zarządzać poprzez różne komendy:

 • /claimy - główna komenda do zarządzania cuboidami (zakup Claimbloków, flagi, uprawnienia)

 • /claim - tworzenie niewielkiego cuboida w miejscu, w którym się stoi

 • /unclaim - usunięcie cuboida na którym się stoi

 • /abandonallclaims - usunięcie wszystkich posiadanych cuboidów

 • /trust <nick> - dodanie gracza do cuboida

 • /untrust <nick> - usunięcie gracza z cuboida

 • /claimlist - informacje o własnych cuboidach oraz ilości posiadanych bloków

 • /kupbloki <ilość bloków> - kupno bonusowych claimbloków (Cena: 100$ za 1 claimblok)

 • /sprzedajbloki <ilość bloków> - sprzedaż posiadanych claimbloków (Zarobek: 50$ za 1 claimblok)

 • /ctp <ID> - teleportuje do własnego cuboida o podanym ID.

 • /ctplist - wyświetla listę cuboidów oraz ich ID i nazwy.

 • /setclaimspawn - ustawienie miejsca spawnu na działce po teleportacji komendą /ctp

 • /gpflags ListClaimFlags - wyświetla flagi cuboidu na którym stoi gracz

Spis dostępnych flag:

 • NoChorusFruit - blokuje możliwość użycia owoców refrenusu na cuboidzie

 • NoElytra - blokuje możliwość użycia elytry na cuboidzie

 • NoEnderpearl - blokuje możliwość użycia enderpereł na cuboidzie

 • NoFireSpread - blokuje rozprzestrzenianie się ognia na cuboidzie

 • NoGrowth - blokuje rozwój upraw i roślin (np. bloków trawy) na cuboidzie

 • NoIceForm - blokuje formowanie się lodu na cuboidzie

 • NoLeafDecay - blokuje znikanie liści na cuboidzie

 • NoMobSpawns - blokuje pojawianie się wszystkich typów mobów na cuboidzie

 • NoMobSpawnsType - blokuje pojawianie się określonych mobów na cuboidzie (przykładowy zapis: /setclaimflag NoMobSpawnsType creeper;sheep;skeleton)

 • NoMonsters - blokuje pojawianie się agresywnych mobów na cuboidzie oraz usuwa te które na niego wejdą

 • NoMonsterSpawns - blokuje pojawianie się agresywnych mobów na cuboidzie, jednocześnie pozwalając im na wejście spoza niego

 • NoSnowForm - blokuje formowanie się śniegu na cuboidzie

 • NoVehicle - blokuje możliwość postawienia łódek i wagonów na cuboidzie

 • NoVineGrowth - blokuje rozwój pnączy na cuboidzie

 • ProtectNamedMobs - blokuje graczom niedodanym do cuboida zadawanie obrażeń nazwanym mobom