Enchanty

Na serwerze dostępny jest system niestandardowych enchantów, działający niezależnie od klasycznych.

Każdy gracz może zakupić księgi z enchantami za punkty doświadczenia pod komendą /ce. Przedmioty podstawowo mogą mieć nałożone max. 2 custom enchanty, z możliwością zwiększenia ilości slotów do 4, przy użyciu Kryształów Wzmocnienia.

Prócz samych enchantów, dostępne jest kilka przedmiotów z nimi związanych.

Poniżej znajdziesz dokładny opis działania tego systemu.

Przedmioty

Niezidentyfikowane Księgi z Enchantami.

Do kupienia za doświadczenie u Enchantera w /ce. Można je również zdobyć w BattlePassie oraz niektórych eventach. Należy kliknąć nimi PPM, aby odkryć enchant.

Zidentyfikowana Księga z Enchantem

Można jej użyć na przedmiotach wskazanych w opisie. Należy kliknąć nią na przedmiocie, aby nałożyć zaklęcie.

Tajemniczy Pył

Zdobywane w wymianie enchantów u Majsterkowicza. Należy kliknąć nim PPM, aby uzyskać Magiczny Pył lub Pył Niepowodzenia.

Magiczny Pył

Zwiększa szansę sukcesu oraz zmniejsza szansę zniszczenia na enchancie. Należy nim kliknąć na księdze z enchantem.

Pył Niepowodzenia

Produkt uboczny przy odkryciu Tajemniczego Pyłu. Nie ma żadnego zastosowania.

Biały Zwój

Chroni przedmiot przed zniszczeniem w wyniku nieudanego zaklinania. Należy nim kliknąć na zaklinanym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

Święty Biały Zwój

Przedmiot na którym użyto tego zwoju, nie jest tracony po śmierci. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

Czarny Zwój

Usuwa losowy enchant z przedmiotu i zamienia zaklęcie ponownie w księgę. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

Kryształ Wzmocnienia

Zwiększa ilość slotów na niestandardowe enchanty o wskazaną ilość do max. 4 zaklęć. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

Kryształ Dusz

Skumulowane dusze wymagane są do używania enchantów z Tieru Duchowego. Otrzymywane za zabicie graczy. Niektóre enchanty pozwalają na zdobycie dusz w inny sposób np. podczas kopania. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie z Licznikiem Dusz, aby dodać Dusze.

Licznik Dusz

Pozwala kumulować Dusze na przedmiocie.Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

BlockTrak

Liczy bloki wykopane danym przedmiotem. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

MobTrak

Liczy moby zabite danym przedmiotem. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

StatTrak

Liczy graczy zabitych danym przedmiotem. Należy nim kliknąć na wybranym przedmiocie.

Dostępne do kupienia w Wymianie Punktów. Można je również uzyskać z BattlePassa oraz niektórych eventów.

Enchanty

Dostępne jest ponad 180 enchantów z 8 różnych Tierów.

Po zakupie u Enchantera, otrzymujesz niezidentyfikowaną Księgę wybranego Tieru. Należy kliknąć nią PPM (trzymając w łapce), aby odkryć zaklęcie.

Po odkryciu identyfikacji zaklęcia, odkrywa się jego nazwa, działanie oraz szansa na sukces i zniszczenie.

Szansa na sukces - szansa na pomyślne zaklęcie przedmiotu tym enchantem

Szansa zniszczenia - szansa na zniszczenie przedmiotu w trakcie jego zaklinania

Szanse można zwiększać/zmniejszać Magicznym Pyłem tego samego Tieru.

Enchanter

Dostępny pod komendą /ce.

Zawiera spis dostępnych enchantów oraz możliwość ich zakupu za zdobyte punkty doświadczenia.
Po najechaniu na księgę konkretnego Tieru, można sprawdzić ile expa jest wymagane do zakupu.
Klikając prawym przyciskiem myszy, otwiera się przegląd enchantów w danym Tierze.
Klikając lewym przyciskiem myszy, zakupujesz księgę tego Tieru.
Po otrzymaniu Księgi, jest ona niezidentyfikowana i należy kliknąć PPM trzymając ją w łapce, aby odblokować zaklęcie.

W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk odsyłający do Majsterkowicza, a prawym dolnym rogu do Alchemika.

Majsterkowicz i Pył

Majsterkowicz dostępny jest pod komendą /tinkerer oraz w odpowiedniej zakładce pod /ce.

Można u niego wymienić niestandardowe enchanty na Tajemniczy Pył tego samego Tieru.


Po użyciu Tajemniczego Pyłu, otrzymuje się Magiczny Pył lub Pył Niepowodzenia. Każdy Magiczny Pył może mieć różny wskaźnik zmiany szans.

Przykładowo Magiczny Pył z +6% Szansy, zwiększa Szansę Powodzenia o 6%, jednocześnie zmniejszając Szansę Zniszczenia o tą samą wartość.

Alchemik

Alchemik dostępny jest pod komendą /alchemist oraz w odpowiedniej zakładce pod /ce.

Można u niego połączyć dwie księgi z tym samym enchantem w księgę z enchantem o wyższym poziomie. Łączenie ksiąg kosztuje 250 expa.

Przykładowo połączenie dwóch ksiąg Autosmelt I, da księgę z enchantem Autosmelt II.