Kolorowy Nick

Poniższa instrukcja jest dla osób, które zakupiły usługę "Kolorowy Nick" w naszym Itemshopie lub sklepie Punktowym.

Po zakupie usługi, można przez godzinę dowolnie kolorować nick, a po minięciu tego czasu, nick zostaje z kolorami ustawionymi jako ostatnie.

Aby pokolorować nick, należy użyć komendy /nick <sformatowany własny nick>.

Spis dostępnych kolorów dostępny jest pod komendami /colors oraz /colorpicker.

Nick wpisany w komendzie musi się zgadzać z nickiem jaki ma się na serwerze.
Na poniższych zrzutach ekranu, pokazane jest w jaki sposób można zmienić kolor nicku.

  • W pierwszym przypadku używane są podstawowe kolory ze spisu pod komendą /colors.
    Przykład: /nick &eGraczEnergica - nick zostanie pokolorowany na żółto.

  • Na drugim zrzucie użyto kolorów z /colorpicker. Aby użyć koloru z tej palety, można kliknąć na danym kolorze lewym przyciskiem myszy, jednocześnie trzymając SHIFT. Po kliknięciu, kolor zostanie wprowadzony do pola tekstowego.
    Przykład: /nick {#purple}GraczEnergica - nick zostanie pokolorowany na fioletowo.

  • Ostatni zrzut przedstawia tworzenie gradientu na nicku. Działa to podobnie jak w drugim przykładzie, jednak należy użyć ">" oraz "<" w kolorach, które oznaczają rozpoczęcie i zakończenie gradientu.
    Przykład: /nick {#purple>}GraczEnergica{#pizza<} - nick zostanie pokolorowany na fioletowo-pomarańczowy gradient.