Przepisy

Wiązana Skóra

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • skóra x2

 • nić x7

Wzmocniona Skóra

Wytwarzane w: piec hutniczy (blast furnace)

Wymagane przedmioty:

 • wiązana skóra x1

 • dowolny materiał do przepalania

Czas przepalania: 5 minut

Siodło

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • wzmocniona skóra x5

 • zaczep na linkę x2

Lodowe Berło

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • lodowa śnieżynka x1

 • lodowa kula x1

 • lodowy trzon x1

 • śnieżka x4

Kolczy Hełm

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • bryłka żelaza x5

Kolczy Napierśnik

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • bryłka żelaza x8

Kolcze Nogawice

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • bryłka żelaza x7

Kolcze Buty

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • bryłka żelaza x4

Token Kosmetyczny (Czapka)

Wytwarzane w: stół kowalski (smithing table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

 • Odłamek Tokenu (Czapka) x2 - Odłamki muszą być tego samego Tieru!