Zbroje

Kolczy Hełm

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

  • bryłka żelaza x5

Kolczy Napierśnik

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

  • bryłka żelaza x8

Kolcze Nogawice

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

  • bryłka żelaza x7

Kolcze Buty

Wytwarzane w: stół rzemieślniczy (crafting table)

Ułożenie na stole: określone

Wymagane przedmioty:

  • bryłka żelaza x4